Thương hiệu Mắt Sài Gòn sau nhiều năm hoạt động đã thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân trong thành phố cũng như các tỉnh lân cận; kiều bào và người nước ngoài. Sự tin cậy và uy tín của Bệnh viện Mắt Sài Gòn được thể hiện bằng một loạt các bệnh viện mắt ra đời trở thành: Một chuỗi các viện Mắt Sài Gòn trên toàn quốc tại các tỉnh thành như Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Vinh, Nha Trang, Cần Thơ. Đặc biệt trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Bệnh viện:
– Năm 2006 viện Mắt Sài Gòn đã đạt: Tiêu chuẩn ISO 9001-2000 do tổ chức NDV cấp giấy chứng nhận;
– Năm 2007 Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn đạt: Thương Hiệu Vàng Việt Nam lần thứ nhất năm 2007 do Hiệp Hội VATAP cấp.

Trên đây là một vài điểm cơ bản của Hệ Thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn với đội ngũ thầy thuốc và nhân viên tận tâm yêu nghề; Với tiêu chí “Sáng mắt sáng cả niềm tin”. Hệ thống viện Mắt Sài Gòn đã là điểm đến tin yêu của người bệnh.