Giới Thiệu

Là Giám đốc Bệnh viện kiêm nhiệm vai trò phẫu thuật viên cao cấp về đục thủy tinh thể Phaco, ThS BS Nguyễn Phú Tùng có hơn 26 kinh nghiệm với trên 10.000 ca phẫu thuật Phaco cũng những các phẫu thuật đục thủy tinh thể phức tạp khác. Bác sĩ đã tu nghiệp tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1993 Y Đa Khoa Đại học Tây Nguyên
1997 Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Nhãn khoa Đại học Y dược TP.HCM
2002 Thạc sĩ nhãn khoa Đại học Y dược TP.HCM

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2013-2020 Ban Giám đốc Giám đốc bệnh viện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự