Loạn thị nguyên nhân và cách điều trị

Loạn thị nguyên nhân và cách điều trị

Loạn thị (astigmatism) là một lỗi khúc xạ khá phổ biến. Loạn thị xảy ra khi mặt trước của mắt (giác mạc) hoặc thấu...
Viễn thị nguyên nhân và cách điều trị

Viễn thị nguyên nhân và cách điều trị

Viễn thị (hyperopia) là một tình trạng thị lực thông thường, trong đó bạn có thể nhìn thấy rõ các vật thể ở xa,...
Cận thị nguyên nhân và cách khắc phục tật cận thị

Cận thị nguyên nhân và cách khắc phục tật cận thị

Cận thị là lỗi khúc xạ phổ biến nhất của mắt và nó đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Mặc...

Bài viết mới nhất