Bệnh võng mạc tiểu đường triệu chứng và cách phòng ngừa

Bệnh võng mạc tiểu đường triệu chứng và cách phòng ngừa

Bệnh võng mạc tiểu đường (die-uh-BET-ik ret-ih-NOP-uh-thee) là biến chứng tiểu đường ảnh hưởng đến mắt. Nó gây ra bởi các thiệt hại cho các...

Bài viết mới nhất