Nhỏ nhầm dầu gió vào mắt, bà cụ 78 tuổi bị trợt biểu mô giác mạc

Nhỏ nhầm dầu gió vào mắt, bà cụ 78 tuổi bị...

Nhỏ nhầm dầu gió vào mắt, bà cụ 78 tuổi bị trợt biểu mô giác mạc Buổi tối trước khi đi ngủ, cụ bà Nguyễn...
Lấy lại thị lực cho bệnh nhân bị xuất huyết dịch kính

Lấy lại thị lực cho bệnh nhân bị xuất huyết dịch...

Xuất huyết dịch kính thuộc nhóm nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực cấp và bán cấp. Đây là bệnh cảnh lâm sàng...

Bài viết mới nhất